Strona główna / Organizacje Pozarządowe
2021-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    

 

OGRANIZACJE POZARZĄDOWE W GMINIE TYMBARK:

 

 

 

     Organizacje pozarządowe odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Od ich potencjału ludzkiego i organizacyjnego, aktywności liderów, członków i wolontariuszy  oraz jakości współdziałania organizacji stowarzyszeniowych ze sobą oraz  współpracy z podmiotami sektorów: publicznego i prywatnego sektorów zależy rozwój trzeciego sektora i jego udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

 

Na terenie Gminy Tymbark działają następujące organizacje pozarządowe:
 


Uchwała nr XLIV/272/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Uchwała Nr XI/76/ 2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 r. Gminy Tymbark  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Uchwała Nr XIV/91/2011  Rady Gminy Tymbark  z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w Załączniku do Uchwały Nr XI/76/ 2011 Rady Gminy Tymbark, z dnia 27 października 2011 roku w przedmiocie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 r. Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Uchwała Nr XXII Rady Gminy Tymbark z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 rok Gminy tymbark z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Sprawozdanie Gminy Tymbark  z współpracy z organizacjami pozarzadowymi działającymi na jej terenie- za rok 2011.

 

Kwestionariusz ankiety dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Gminy Tymbark

 


FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTOWYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 

 

Publikacje i artykuły dt. współpracy NGO z administracją publiczną:

 

1Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym

2. Zasady współpracy NGO z JST