Strona główna / Ochrona środowiska
2021-02-26     Bogumiła, Eweliny, Mirosława        

Ochrona Środowiska

Sprawę załatwia
Stanowisko pracy ds.  rolnictwa i ochrony środowiska
przyjmowanie wniosków – II piętro pok. 16, tel. (0-18) 33 25 637

Bożena Matras
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek - Piątek – godz. 7:30 – 15.30
 
e-mail: tymbark@tymbark.ug.gov.pl       

 

Do zadań z zakresu ochrony środowiska należy:

  1. opracowywanie projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
  2. koordynowanie i kontrola przestrzegania prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi oraz egzekucji w tym zakresie,
  3. opracowywanie programów ochrony środowiska,
  4. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  5. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego,
  6. opiniowanie lokalizacji studni głębinowej,
  7. opiniowanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi