2021-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii od stycznia 2010 r. uruchamia Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających.

                                   GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE TYMBARK

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi powołana w celu walki z przemocą domową. Zespół Interdyscyplinarny diagnozuje problem przemocy w rodzinie, podejmuje działania zapobiegawcze w środowisku zagrożonym przemocą domową oraz podejmuje działania na rzecz osób stosujących przemoc.Członkowie Zespołu upoważnieni są do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku, uruchamiania procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.

 Jeżeli jesteś ofiarą przemocy i nie wiesz gdzie szukać pomocy
 Jeżeli jesteś świadkiem przemocy lub wiesz, że ktoś inny cierpi z tego powodu

NIE ZWLEKAJ!!!  SZUKAJ POMOCY I WSPARCIA!!!

 

Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą
 i skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej oraz psychologicznej.
Punkt Konsultacyjny czynny w Bibliotece Publicznej w Tymbarku  pok. nr 13 .
Godz. dyżurów:
Prawnik i psycholog w środy  od godz. 14.00 do godz. 16.00 ( co trzecią środę) 
Pracownik socjalny  - w Punkcie Konsultacyjnym w środy  od 15.00 do 17.00(co trzecią środę)
                                   -  w Ośrodku Pomocy Społecznej w każdy wtorek od 9.00 do 13.00

Tel. 516 653 611, 18 3325322, 18 3325680,  18 3325637 wew. 33