2021-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    

Otwarcie Biblioteki z Izbą Pamięci Narodowej i Centrum Konferencyjnym Współpracy z Zagranicą

2 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 13.00 otwarto w Tymbarku nowy budynek biblioteki, wyposażony m.in. w multimedialną salę konferencyjną

 

W obecności mieszkańców Gminy Tymbark i Znakomitych Gości, wśród których byli obecni m.in. Jan Puchała, Starosta Powiatu Limanowskiego, Tomasz Krupiński i Franciszek Dziedzina z Rady Powiatu oraz Halina Matras Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: ustępujący Wójt Stanisław Pachowicz i Przewodniczący Rady Gminy Janusz Kałużny, nowy Wójt Gminy Tymbark Lech Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Marian Zimirski, Władysław Sejud Wiceprezes Firmy Budmex, realizatora inwestycji. Budynek poświęcił ks Prałat Edward Nylec, życząc mieszkańcom efektywnego wykorzystywania nowej inwestycji.
Goście przy akompaniamencie zespołu Słopniczanie przeszli do sali konferencyjnej, gdzie zabrali głos: prof. Stanisław Borkacki, Starosta Jan Puchała i Pani Halina Matras Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. Ustępujący Wójt Stanisław Pachowicz, wręczając pamiątkowe albumy, podziękował zaproszonym za dotychczasową współpracę. Imprezę poprowadził Stanisław Przybylski, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku, a o podniebienia gości wspaniale zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Piekiełka.

W skład nowootwartego kompleksu wchodzi:
- biblioteka, wraz z czytelnią i salą multimedialną,
- sala konferencyjna na 120 miejsc siedzących,
- Izba Pamięci Narodowej.