2021-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    

Zarządzenie nr SG. 0050.51.2013 Wójta Gminy Tymbark z dnia 13 maja 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tymbark.