Strona główna / GOSPODARKA ODPADAMI
2021-02-26     Bogumiła, Eweliny, Mirosława        
 

Zasady segregacji odpadów w Gminie Tymbark - do pobrania

                                                                                                                                                                                       

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - do pobrania

 

 

SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.
 

Uprzejmie informujemy, ze opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:
- za III kwartał ( lipiec- wrzesień) płatności nalezy dokonać do dnia 31.07.2013r.
- za kwartał IV (październik- grudzień) płatności należy dokonać do dnia 31.10.2013r

Prosimy zatem mieszkańców o dokonywanie płatności w natępujący sposób :
- przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego podany przez Urząd Gminy w Tymbarku
- gotówką w kasie Urzędu Gminy w Tymbarku

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki śmieciowej można uzyskać pod numerem tel: 18 3325 637, 18 3325638, wew 32.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DEKLARACJI !

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy  w Tymbarku deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja ta jest podstawą do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej

 

Kompostowanie należy uznać za najbardziej pożądany sposób unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych - pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko. Skorzysta na tym środowisko naturalne, a my dodatkowo uzyskamy cenny nawóz, który można wykorzystywać w ogrodzie bez ograniczeń. Dlatego wszystkich, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów. Więcej…