Strona główna / WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
2021-02-26     Bogumiła, Eweliny, Mirosława        

 

 

 

Zarządzenie Nr SG.0050.102.2011 Wójta Gminy Tymbark z dnia 27 września 2011r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Tymbarku

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY TYMBARK z dnia 21 września 2011r.o możliwości uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
       
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów w  terminie do dnia7 października 2011r. może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania,  wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy. Zaświadczenia wydawane są w Urząd Gminy Tymbark pok. 3  w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.
      

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP nie podlega opłacie skarbowej.

 Wójt Gminy Tymbark
(-) mgr inż. Lech Nowak

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY TYMBARK z dnia 19 września 2011r.


Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 rok – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) Wójt Gminy Tymbark podaje do publicznej wiadomości informację, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku będzie udostępniony wyborcom do wglądu w dniach od 19.09.2011r. do 30.09.2011r. w Urzędzie Gminy Tymbark, pok. Nr 2 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530.

WÓJT Gminy Tymbark
mgr inż. Lech Nowak

 

 

 

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów.

 

 

Kalendarz Wyborczy

 

 

Informacja Wójta Gminy o miejscach wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

 

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 roku 

 

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tymbark z dnia 31 sierpnia 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tymbark dla wyborów do Sejmu i Senatu RP.

 

 

 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

 

 

INFORMACJA O LOSOWANIU

 

 

 

Zarządzenie Nr SG.0050.95.2011 Wójta Gminy Tymbark z dnia 19 września 2011r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tymbark w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 

 

 

 

Pozostałe informacje:

www.pkw.gov.pl