2021-02-26     Bogumiła, Eweliny, Mirosława        

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Spółka z o.o.
 
 
Podłopień 276
34-650 Tymbark
REGON: 001247659
NIP: 737-000-38-62
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 84 8804 0000 0060 0600 2592 0001
 
 
 
KONTAKT:
 
tel./fax: 018 3325 343
e-mail: mpgik.tymbark@wp.pl 
 

Dyrektor:
Stanisław SAJDAK
tel. 600 993 786
 
Kierownik/dyspozytor:
Marian JAROSZYŃSKI
tel. 728 348 186
 
Główny księgowy:
Janina STANIEC
tel. 728 348 191
           
 
 
CELE ZAKŁADU:

1. Ochrona środowiska:
- usuwanie odpadów komunalnych, utrzymywanie czystości ulic, oraz innych obiektów komunalnych
- utrzymanie terenów zieleni

2. Uzdatnianie wody pitnej:
- bieżąca obsługa Stacji Uzdatniania Wody w Podłopieniu
- stały nadzór ujęć wody powierzchniowej w Podłopieniu, Tymbarku i Zawadce

3. Administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
- remonty bieżące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - stały nadzór nad pracą 
 przepompowni ścieków oraz oczyszczalni osiedlowej w Tymbarku osiedle "Podwisiołki"

4. Prace remontowo-budowlane:
- obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tymbark
- remont dróg osiedlowych, rolniczych i gminnych

 

Zasady segregacji śmieci w Gminie Tymbark w 2012 roku.

 Harmonogram odbioru nieczystości stałych od mieszkańców Gminy Tymbark w 2013 roku

WYKAZ DRÓG GMINNYCHOBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEMW SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013