Strona główna / Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2011
2021-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. z 26 marca 2010r., Nr 47, poz. 277) w dniach od 1 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 roku zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Narodowy Spis Powszechny 2011, który ma na celu dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
 

więcej do pobrania

 

 

Wójt Gminy Tymbark ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r
 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie przeprowadzony w terminie od 13–20 grudnia 2010 r. przez Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Tymbark.
Kandydat na rachmistrza spisowego musi:
1)  mieć ukończone 18 lat,
2)  posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
Ze względu na specyfikę pracy - rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Powinien być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także  radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.
Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ  praca będzie  trwała przez ponad 3 miesiące.
Kandydaci na rachmistrza spisowego zobligowani będą  do wzięcia udziału w szkoleniach. Szkolenia zakończone będą egzaminami.   
        
Termin składania ofert:  do 17.12.2010 r.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. dokument poświadczający wykształcenie
3. kserokopia dowodu osobistego
4. oświadczenie o niekaralności  oraz posiadaniu pełnych praw publicznych

Druki oświadczeń można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
 
 

OŚWIADCZENIE plik do pobrania

 Zarządzenie  Nr SG.0050.74.2011 Wójta Gminy Tymbark z dnia  22 lipca 2011 r w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do  przeprowadzenia     Narodowego    Spisu    Powszechnego    Ludności   i    Mieszkań
w  2011 r