Strona główna / Wykaz rachunków bankowych
2021-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    

Numery rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Limanowej


-56 8804 0000 0060 0600 2648 0001-  rachunek bieżący budżetu gminy służący do gromadzenia dochodów z tytułu  subwencji, dotacji i należnych udziałów w podatkach  pośrednich.

-47 8804 0000 0060 0018 4885 0012-  rachunek dochodów realizowanych przez Urząd Gminy ( dotyczy wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych należności  niepodatkowych  np. czynsze, dzierżawy )

-20 8804 0000 0060 0018 4885 0013-  rachunek wydatków  realizowanych przez Urząd Gminy ( wpłaty z tytułu zwrotu wydatków)

-90 8804 0000 0060 0018 4885 0014-  rachunek pomocniczy ( wpłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności))


Adres do korespondencji;
Urząd Gminy Tymbark
34-650 Tymbark
ul. Rynek 49
NIP    737-13-62-818
REGON  491892742