2021-08-02     Gustawa, Kariny, Stefana     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    
Ważne adresy i telefony


 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Promedicum”- centrum Usług Medycznych Psychiatrii Środowiskowej

      Ul. Matki Boskiej Bolesnej 10, 34- 650 Limanowa

       Tel. 018 33-74- 201

Przychodnia, poradnia terapii uzależnień , poradnictwo medyczne i psychiczne, uzależnienia, elementy programu podstawowego

 

 • Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

      Ul. Waryńskiego 1, 33- 300 Nowy Sącz

      Tel. 018 44-07-131

Przychodnia, poradnia terapii uzależnień

 

 • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

       Ul. Śniadeckich 10A

       Tel. 018 442 0352

 

 • Klub Abstynenta – „ Jutrzenka”  

      Ul. Kilińskiego11 Limanowa

 

 • Grupa wsparcia A A  Al. Anon przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Limanowej

      Tel.018 337 13- 10

 

 • Przeciwdziałanie przemocy domowej- telefon zaufania Komendy Powiatowej Policji

      Limanowa, ul. Żwirki i Wigury

      Tel. 018 337 – 15-00, 337-30-00

 

 • „ Niebieska linia” – ogólnopolski telefon dla ludzi krzywdzonych przez najbliższych

        0801-1200-02

 

 • „ Pomarańczowa linia” –pomaga rodzicom, których dzieci piją

        0801-140-068

 

Ważne strony internetowe:

 

 • www. parpa.pl  - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Warszawie

 

 • www. narkomania.gov.pl – Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie

 

 • www.stop18.pl – Program odpowiedzialnej sprzedaży,  przeciwdziałanie wyrobów tytoniowych osobom nieletnim

 

 • http://bazy.ngo.pl/- Ogólnopolska Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji działających na rzecz uzależnionych